Ik ben werkgever

Kandidaten

Voor personeel moet je bij de Werkbank zijn, daar zitten alleen maar gemotiveerde mensen en dat klopt…onze bezoekers van het werkcafé maken al werk van een baan zoeken!

U kunt als werkgever bij de Werkbank terecht voor kandidaten met diverse achtergronden en uitkeringen zoals WW, Wajong, Bijstand (Indicatie Banenafspraak)

Bij kandidaten vallend onder bepaalde uitkeringen zijn er vaak diverse regelingen en subsidies van toepassing. Om u als werkgever zo goed mogelijk te informeren even een kleine toelichting:

Participatiewet en Arbeidsquotum

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Doel is zoveel mogelijk mensen met beperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De overheid wil dit realiseren middels de Wet banenafspraak en het Quotum Arbeidsbeperkten. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die voor deze mensen in 2026 gerealiseerd moeten zijn.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Bij invoering van Quotumregeling moet 5% van het personeelsbestand iemand zijn uit de doelgroep van de banenafspraak anders betaalt u als werkgever (per 25 werknemers) bij een niet vervulde arbeidsplaats € 5000,- boete. De Werkbank helpt werkgevers invulling te geven aan inclusief ondernemen, Social Return (SROI) en deze Participatiewet.

Kostenplaatje en overzicht regelingen

De Werkbank komt graag met u als werkgever in gesprek. Dit doen we het liefst op een zo informeel mogelijke wijze. In ons logo staat niet voor niets een rode sofa. We drinken graag met u een bak koffie, overleggen onze cv’s en bespreken met u de mogelijkheden die er zijn. Wij hebben alle kennis in huis als het gaat om Inclusief Ondernemen. Breng gerust een keer een bezoek in 1 van onze Werkcafé’s

99 van de Drechtstreden: De Werkbank is mede-intitiatiefnemer van en betrokken bij de 99 van de Drechtsteden (Normaalste Zaak): een netwerk van bedrijven die bouwen aan een arbeidsmarkt die ook kansen biedt aan kwetsbare groepen.

Op naar de 100.000 banen : Banenafspraak, Participatiewet, quotumregeling? Hoe zit dat nou in elkaar?

“Voor personeel moet je bij de Werkbank zijn, daar zitten alleen maar gemotiveerde mensen!”

JobPerfect Facilities
Ulfert Molenhuis

Ulfert Molenhuis

(werkgever) De Rocketboys

Vanuit onze achtergrond en ervaring weten we dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt en juiste tools in handen heeft, om zijn talenten om te zetten in daden. Daarom willen we jonge mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan begeleiden in het werk en hen kennis en competenties aanleren.

Johan Janssen

Johan Janssen

(werknemer) de Rocketboys

Johan (33 jaar) was werkzaam als maatschappelijk werker. Hij komt langdurig in de ziektewet terecht en bezint zich nu over de herinrichting van zijn leven. Janssen is nu drie maanden gedurende twee dagen per week als grafisch ontwerper aan de slag bij Rocketboys en wil zich laten omscholen.