Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Tip- en Meldpunt Participatiewet Drechtsteden

Sinds 2015 bestaat er in de Drechtsteden een wekelijks Werkcafé. Honderden bezoekers kregen hier sindsdien van onze vrijwilligers een steuntje in de rug richting werk of eigen bedrijf.

Waarom een tip- en meldpunt

Wij, als Stichting Werkbank Drechtsteden, constateren na 3 jaar, dat er nog steeds veel mensen tussen wal en schip vallen, uit beeld zijn van de instanties, geen hulp meer krijgen of vast lopen in het "systeem". We hebben daarom besloten dit Tip- en Meldpunt te starten. Je kunt hier als werkzoeker, ouders, betrokkene of begeleidende instantie melden waar je tegen aanloopt in je zoektocht naar werk of het starten van een bedrijf (ZZP).

Wat doen we met een tip of melding

We zullen proberen met je mee te denken naar oplossingen en nodigen je na een tip en- of advies uit in ons werkcafé om er samen mee aan de slag te gaan.  We zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. We zullen je tips en meldingen meenemen in de gesprekken die we als onafhankelijke organisatie hebben met de wethouders, de Sociale Dienst Drechtsteden en het UWV Drechtsteden, zodat we tot structurele oplossingen kunnen komen.  

Wie zijn we

Stichting Werkbank Drechtsteden is een onafhankelijke stichting. Je tip of melding zal vertrouwelijk behandeld worden door onze vrijwilligers. Je kunt je tip of melding altijd anoniem doen. Je melding zal vertrouwelijk behandeld worden in het kader van de AVG privacy wetgeving, zie ook onze privacyverklaring op onze website. 

*