Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Gouden werkgever

Wie benoem jij tot "Gouden Werkgever" ?

Stichting Werkbank Drechtsteden draagt een warm hart toe aan bedrijven die mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen én houden.

In het kader van re-integreren zijn voor werkgevers vaak veel subsidies beschikbaar. Deze subsidies trekken bedrijven over de streep om iemand in dienst te nemen of compenseren de verminderde verdiencapaciteit van de werknemer. 

De afgelopen jaren zagen wij als stichting veel mensen het werkcafe bezoeken, die hun ontslag kregen wanneer de subsidies ophielden. Gelukkig zijn er bedrijven en werkgevers die hun werknemers wel langdurig in dienst houden, zodat deze werknemers verder kunnen groeien en ze niet elke keer weer werkloos thuis te hoeven zitten.

WIE BENOEM JIJ TOT ZO'N GOUDEN WERKGEVER ?

Ken jij een werkgever die voldoet aan bovenstaande beschrijving. Een werkgever die kansen geeft aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking? Geef deze werkgever dan op! Wat moet je doen: stuur een mailtje naar info@werkbankdrechtsteden.nl en vermeldt daarbij in max. 3 regels waarom die werkgever voor jou een gouden werkgever is. Wij plaatsen deze werkgever dan op onze eregallerij.