Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

flyer werkzoekers

Vrijwilligers gezocht voor werkcafé Dordrecht

Er ontstaat een steeds grotere groep mensen die ongewild op een afstand van de arbeidsmarkt raken. Een groep die naast dat ze werkloos is vaak ook nog met meervoudige problematieken te maken heeft. Velen van hen komen uit gebroken gezinssituaties, hebben schulden, zijn zoekend naar levensinvulling, zijn hulpverleningsmoe en hebben vaak het vertrouwen in mensen en de overheid verloren. Een deel zit in de Wajong, in de Bijstand of zijn NUG-er (niet-uitkeringsgerechtigd) geworden. De term ˜spookjongeren werd geïntroduceerd voor hen die niet meer in beeld zijn bij de overheid omdat bijstand pas mogelijk is vanaf 27 jaar.

Er werd een nieuw initiatief aangekondigd voor betere samenwerking van lokale instanties, zoals er jaarlijks initiatieven worden gestart en gestopt vanwege een zich terugtrekkende overheid.
De Stichting Werkbank Drechtsteden start vanuit de behoefte van het individu die weer op de arbeidsmarkt actief wil zijn en gaat deze persoon actief en deskundig helpen om die plaats weer te krijgen. Het is uitdrukkelijk geen nieuw loket, dienst, werkinitiatief of hulpgevende instantie, maar een pragmatische hulp voor het individu met kennis, ervaring en contacten

Wij zoeken

  • Enthousiaste vrijwilligers/ vrijwilliger professionals die vanuit hun professie, kennis, ervaringen en contacten een bijdrage willen leveren.
  • En die minimaal om de week/ wekelijks een paar uurtjes beschikbaar willen stellen in het Werkcafé van de Stichting.

Wij bieden

  • Een groot netwerk
  • Een groot bereik
  • Multidisciplinair team
  • Een werkplek (kantoor)
  • Enthousiast team
  • Volop mogelijkheden tot ontwikkeling en profilering van eigen kunde/ bedrijf
  • Vakkundige begeleiding van het werken met de doelgroep en het leren van sollicitatievaardigheden
  • Intervisie momenten waar nodig

Aanvullende informatie

Bij Stichting Werkbank Drechtsteden is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk. Elke woensdagavond organiseren we een Werkcafé van 19.00 – 21.00 uur. in Dordrecht en elke donderdagmiddag van 13.00-16.00 in Papendrecht. We werken volledig op basis van vrijwilligers. Dit zijn ervaringsdeskundigen, pro bono professionals en werkzoekers.
De Werkbank ontvangt daarnaast geen overheidsfinanciering en is daarom gebaat bij giften, sponsoring.