bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Art, vrijwilliger van de Werkbank

Vrijwilliger Art aan het woord:

“In de Tussentijd”, doe ik vrijwilligerswerk bij Stichting Werkbank Drechtsteden. In het werkcafé op donderdag in Papendrecht help ik werkzoekenden met bv. een c.v. maken, solliciteren, helder krijgen wat je talent is, enz. Werkzoekenden die bij de officiële instanties vast lopen omdat professionals zeggen niets voor ze te kunnen doen !
Inburgeringsprocessen die mislukt zijn waardoor er mensen zonder opleiding en beheersing van de Nederlandse taal geen kansen hebben. Werkzoekenden die in hun jeugd geen opvoeding hadden en niet positief gestimuleerd werden. Het is triest om te zien dat het systeem zo vaak faalt. Veel werkzoekenden zijn hevig boos en gefrustreerd en moeten eerst geholpen worden om die negatieve gevoelens kwijt te raken voordat ze succesvol aan het werk kunnen. Zonder motivatie lukt het ook niet. Een vorm van “verplichte” therapie als onderdeel van het zoeken naar een baan zou zinvol zijn.  Eigenlijk doe ik nu vrijwilligerswerk wat er niet hoort te zijn. Een bezoeker zei pas; “Aan dit gesprek heb ik meer gehad dan aan een heel jaar job coaching”. Daar schrik ik van !