Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

Verhaal uit de praktijk: sponsors en partners

We maken een serie met mooie praktijkvoorbeelden van 5 jaar Werkbank. In deze blog: sponsors en partners.

De Werkbank valt of staat met onze sponsors en partners. Wat zijn er de afgelopen 5 jaar toch mooie sponsoracties geweest.

Wat hebben we gesponsord gekregen?

Er kwamen hele leuke professionals die een gratis workshop in hun eigen vakgebied verzorgden. Er werden laptops gedoneerd door een bedrijf die deze over had. Er waren vrijwilligers die ons werkcafe hebben ingericht. Ook was er die leuke dag, waarop vrijwilligers samen met de fractie van de VVD het werkcafe kwamen schilderen. Verder natuurlijk heel veel pakken koffie en thee, bekertjes en een mooie koffiemachine. Onze website werd gesponsord door een bezoeker (en beheert deze nog steeds). Onze vrijwilligersuitjes werden gesponsord: een BBQ, een avondje bowlen & gourmetten en een avondje naar de chinees. Er werden flyers ontworpen. We kregen ondersteuning bij onze ICT. Onze locaties werden deels beschikbaar gesteld. Er werden voor de werkzoekers videosollicitatiefilmpjes opgenomen en profielfoto's gemaakt. Tot slot waren er vele donaties.

Kortom, zonder al deze sponsors, partners en vrijwilligers was er geen Werkbank. We willen hen nogmaals enorm bedanken.

Helpt u mee werkzoekers een steuntje in de rug te geven?

Wij zouden met alle vrijwilligers dit werk nog jaren willen blijven doen. We blijven daarom op zoek naar structurele sponsors. Per jaar is er geld nodig voor de huur, koffie, printer en promotiemateriaal. Dat geld komt niet structureel binnen. Naast geld zijn we gebaat bij vele vormen van sponsoring. 

Kijk op onze sponsorpagina hoe u ons kunt steunen.

Bij voorbaat dank!