Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

logo

De voorzitter blikt terug en kijkt vooruit

DE VOORZITTER BLIKT TERUG EN KIJKT VOORUIT


 
De vrijwilligers stonden net als het bestuur ook in 2020 te trappelen om weer aan de slag te gaan en de plannen voor 2020 uit te gaan werken. Januari en februari zorgde zowel in Papendrecht als in Dordrecht weer voor veel aanloop van werkzoekenden.
 
Lockdown en coronaproof werken
Toen kwam maart; de eerste lockdown was een feit en ook wij moesten pas op de plaats maken en jammer genoeg onze deuren sluiten. Maar we zaten niet stil. Halverwege het jaar werden de werkplekken coronaproof gemaakt. Het werkcafé werd anders ingericht. Extra beeldschermen werden aangeschaft om op afstand te kunnen werken. Ontsmetting -en beschermingsmiddelen werden ingekocht en met een schoonmaakschema konden wij weer van start. Net toen de bezoekersaantallen weer op gang kwamen, kwam de volgende lockdown.
 
Dankzij creativiteit toch kunnen helpen
Met veel creativiteit hebben we toch veel werkzoekers kunnen helpen. Er werden aparte afspraken gemaakt met werkzoekers in het werkcafe, er was een inschrijfsysteem, er is telefonisch veel werk verricht en bezoekers konden hun CV opsturen voor een CV-check. Maar bovenal konden we een luisterend oor zijn. Ook konden we mensen die hun werk verloren attent maken op het vinden van de regelingen vanuit de overheid.
 
Een jaar van vallen en opstaan
Niet leuk voor de vrijwilligers en veel verantwoording voor het vrijwilligersbestuur. Maar nog veel vervelender voor de mensen die hun werk verloren en onze hulp hard nodig hadden  Een jaar waarin wij geprobeerd hebben te overleven en zoveel mogelijk mensen te helpen. Vaak niet zoals ze van ons gewend waren.
 
Op naar 2021
We hebben de afgelopen 5 jaar van ons bestaan veel kennis en ervaring opgebouwd. Veel verhalen gehoord van mensen die tussen wal en schip vielen en geen hulp (meer) konden krijgen. We hopen met onze fantastische vrijwilligers ons ook komend jaar weer in te kunnen zetten voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft voor het vinden van werk.
 
Financien
We hebben veel plannen om ook in deze nieuwe tijd van betekenis te kunnen zijn. Dit vraagt ook nieuwe werkvormen. We hebben inmiddels al wat uitgewerkte plannen en hopen daar in 2021 voldoende geldstromen voor binnen te krijgen, om deze plannen ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen.

Herman Nieuwstraten