ANBI

Stichting Werkbank Drechtsteden Postadres: Anna Paulownastraat 12, 3314 JK Dordrecht

Telefoon: 06-34611717/ 06-40935289 Mail: info@werkbankdrechtsteden.nl Website: www.werkbankdrechtsteden.nl

Bank: IBAN NL60 TRIO 0254 788955

KvK-nummer: 64269493 RSIN/ fiscaal nr.: 855592679

Doelstelling: Ondersteuning van (jonge) kwetsbare mensen in de Drechtsteden bij het vinden en aangaan van een betaalde arbeidsbetrekking/ dienstverband.

Missie: zoveel mogelijk jonge kwetsbare mensen in de Drechtsteden aan betekenisvol werk te helpen. Doelgroep: 18-35 jaar, doelgroep Participatiewet, jonge mensen tussen wal en schip.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

-Voor en door werkzoekenden

-Gericht op jonge mensen “tussen wal en schip”

-Op basis van no cure no pay

-Gericht op echte banen

-Aansluiten op vraag en behoefte van de werkzoekers

-Gericht op hele Drechtsteden

1. Ontmoeting

De Werkbank is wekelijks geopend vanuit het hoofdkwartier/ werkcafé. Bij voorkeur is dit tijdens een koopavond of een vrijdagmiddag (vrijdagmiddagborrel). Dit moet ondernemers de kans geven om op een laagdrempelige manier met de Werkbank in contact te komen.

De werkzoekers worden uitgenodigd via de Sociale Dienst/ UWV.

Op de locatie is er gelegenheid tot netwerken en delen van ervaringsverhalen. Tevens zullen er gastsprekers worden uitgenodigd, te weten: policiti, ondernemers, trainers en ervaringsdeskundigen.

Consumpties kunnen worden genuttigd volgens het principe van ‘uitgestelde koffie‘. (iemand betaalt indirect voor iemand anders die dit niet kan)

2. Toerusting (input)

Trainers en coaches zullen op basis van „pro Bono consultancy“/ sociaal ondernemerschap de werkzoekers sollicitatievaardigheden aanleren

Te denken valt aan: kledingadvies, CV-check, schrijven van een sollicitatiebrief, oefenen van een sollicitatiegesprek, solliciteren via social media, maken van sollicitatiefilmpjes.

3. “De Boer op” (output)

Werkzoekers leggen tezamen vanuit het hoofdkwartier contacten met de werkgevers. De werkzoekers worden geclusterd naar beroepsgroep en gaan in groepjes van 3 tot 4 personen naar de bedrijven toe. Ze nemen daarbij hun CV mee en een overzicht van de bij de persoon geldende subsidieregelingen.

Om de werkgever zo goed mogelijk voor te bereiden bied de werkbank de werkgever een maatjestrainng aan. De werkgever heeft op deze manier voldoende handvaten de werknemer te begeleiden en weet om te gaan met de beperkingen die de werknemer heeft.

Waar nodig zullen de kandidaten uitgezonden worden via de meest voordelige maar vooral gespecialiseerde uitzendpartner.

Tot slot vertellen de werkzoeker en werkvinders hun verhalen in de media. Goed voorbeeld doet volgen.

Activiteitenkalender

De Werkbank zal, wanneer er een locatie beschikbaar komt per locatie twee dagdelen in de week geopend zijn. De dagen en tijden die daarbij de voorkeur hebben zijn: maandag, dinsdag en de donderdag.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Herman Nieuwstraten

Secretaris: Arthur Moen

Penningmeester: Harold van der Burg

4e bestuurslid: Rischma Fagoe

Beloningsbeleid: bestuur is onbezoldigd

Download verslag activiteiten 2017

Download balans baten en lasten 2017