Bij ons is iedereen welkom voor een steuntje in de rug richting werk | vrijwilligersorganisatie | onafhankelijk | ANBI | sinds 2015

ANBI

 • Stichting Werkbank Drechtsteden

  Postadres: Anna Paulownastraat 12, 3314 JK Dordrecht

 • Telefoon

  Herman: 06-34611717/ Arthur: 06-40935289

 • Website

  www.werkbankdrechtsteden.nl

 • Mail

  info@werkbankdrechtsteden.nl

 • Bank

  NL94 RABO 0325 7137 90

 • KvK-nummer

  64269493

 • RSIN/ fiscaal nr.

  855592679

 • Bank

  NL94 RABO 0325 7137 90

 • Doelstelling

  Ondersteuning van kwetsbare mensen in de Drechtsteden bij: stappen zetten op de participatieladder en het vinden en aangaan van een betaalde arbeidsbetrekking/ dienstverband of start van een bedrijf.

 • Missie

  Zoveel mogelijk kwetsbare mensen in de Drechtsteden aan betekenisvol werk te helpen. Doelgroep: 15-65+ jaar,

 • Hoofdlijnen actuele beleidsplan

  • Voor en door werkzoekenden

  • Gericht op mensen “tussen wal en schip” die een steuntje in de rug nodig hebben.

  • Gericht op stage, vrijwilligerswerk, (snuffel) stages, banen, opdrachten als zzp-er

  • Aansluiten op vraag en behoefte van de werkzoekers

  • Gericht op de Drechtsteden

 1. Ontmoeting

  De Werkbank is wekelijks geopend vanuit de werkcafé's. Deze werkcafé's zijn toegankelijk zonder afspraak en toegankelijk voor werkzoekers, werkgevers, ondernemers, trainers, uitzendbureaus, ervaringsdeskundigen of politici. De werkzoekers worden doorgestuurd via de Sociale Dienst, UWV, sociale wijkteams, zorginstellingen, kerken. Op onze locaties is er gelegenheid tot netwerken en delen van ervaringsverhalen. Tevens zullen er regelmatig gastsprekers worden uitgenodigd zoals: ondernemers, recruiter, trainers of ervaringsdeskundigen. We creeeren een veilige omgeving voor de bezoekers; klantmanagers van het UWV of Sociale Dienst zijn daarom ook nooit aanwezig tijdens een werkcafé. Tot slot is er gratis koffie, thee, koek en Wi-Fi. Bezoekers nemen zelf hun laptop mee of gebruiken deze van het werkcafé. De printer kan ook gratis worden gebruikt.

 2. Toerusting (input)

  Vrijwilligers en trainers zullen op basis van pro Bono consultancy de bezoekers vaardigheden aanleren en een stapje verder helpen richting werk of bij het starten van een bedrijf.

  Te denken valt aan: kledingadvies, CV-check, schrijven van ondernemingsplan of sollicitatiebrief, oefenen van een sollicitatiegesprek, solliciteren via social media, maken van sollicitatiefilmpjes, gebruik van LinkdIn etc. We gaan altijd uit van de vraag: Wat heb jij nou nodig om aan werk te komen? Soms zullen er ook eerstsociale problemen aangepakt moeten worden en wordt er waar nodig extra zorg of hulp ingeschakeld.

 3. “De Boer op” (output)

  Bezoekers leggen met hulp van de vrijwilligers vanuit de werkcafé's contacten met werkgevers, opdrachtgevers of vrijwilligersorganisaties. Waar nodig worden de bezoekers gekoppeld aan een werkbankmaatje, die met heb hen meegaat op gesprek. Ook kunnen er gezamelijk excursies worden georganiseerd naar een banenmarkt of netwerkbijeenkomst. Om de werkgever zo goed mogelijk voor te bereiden biedt de Werkbank de werkgever een maatjestraining aan. De werkgever heeft op deze manier voldoende handvaten de werknemer te begeleiden, zodat er een duurzaam dienstverband kan ontstaan. Tot slot vertellen de bezoekers hun verhalen in de (sociale) media. Goed voorbeeld doet volgen.

 • Activiteitenkalender

  De Werkbank zal per locatie 1 dagdeel in de week geopend zijn.

 • Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter

   Herman Nieuwstraten

  • Secretaris

   Arthur Moen

  • Penningmeester

   Harold van der Burg

  • 4e bestuurslid

   Theo Baars

 • Beloningsbeleid

  bestuur is onbezoldigd