Achtergrond Werkbank

Missie:

Onze missie is om zoveel mogelijk (kwetsbare) mensen in de Drechtsteden aan betekenisvol werk te helpen en/ of ze een stapje verder te helpen op de participatieladder.

Aanleiding:

Er ontstaat een steeds grotere groep mensen die ongewild op een afstand van de arbeidsmarkt raken. Een groep die naast dat ze werkloos is vaak ook nog met meervoudige problematieken te maken heeft. Velen van hen komen uit gebroken gezinssituaties, hebben schulden, zijn zoekend naar levensinvulling, zijn hulpverleningsmoe en hebben vaak het vertrouwen in mensen en de overheid verloren. Een deel zit in de Wajong, in de Bijstand of zijn NUG-er (niet-uitkeringsgerechtigd) geworden. De term ‘spookjongeren’ werd geïntroduceerd voor hen die niet meer in beeld zijn bij de overheid omdat bijstand pas mogelijk is vanaf 27 jaar. Er werd een nieuw initiatief aangekondigd voor betere samenwerking van lokale instanties, zoals er jaarlijks initiatieven worden gestart en gestopt vanwege een zich terugtrekkende overheid.

Hoe:
De Stichting Werkbank Drechtsteden start vanuit de behoefte van het individu die weer op de arbeidsmarkt actief wil zijn en gaat deze persoon actief en deskundig helpen om die plaats weer te krijgen. Het is uitdrukkelijk geen nieuw loket, dienst, werkinitiatief of hulpgevende instantie, maar een pragmatische hulp voor het individu met kennis, ervaring en contacten. De aanpak van individuele hulp blijkt succesvol. Het werkcafé van de Werkbank is sinds april 2016 actief in Papendrecht en heeft mensen uit deze kwetsbare groep met zelfvertrouwen op weg naar werk gebracht en vaak ook aan het werk gekregen.

Businessplan

Op aanvraag is onze businessplan beschikbaar:  Dit businessplan richt zich op de functionele eenheid van de Stichting Werkbank Drechtsteden; het werkcafé waar werkzoekenden naar toe komen en hulp en begeleiding krijgen. Het beschrijft de voortzetting van het huidige werkcafé in Papendrecht en plannen voor uitbreiding over de Drechtsteden.

FILMPJE OVER DE WERKBANK: (of deze link)

PRAKTIJKVOORBEELDEN:

Johan

Johan (33 jaar) was werkzaam als maatschappelijk werker. Hij komt langdurig in de ziektewet terecht en bezint zich nu over de herinrichting van zijn leven. Johan is na het bezoeken van het Werkcafe, war hij zijn verhaal kwijt kon, gekoppeld aan Ulfert Molenhuis van de Rocketboys. Johan is nu aan de slag gegaan gedurende twee dagen per week als grafisch ontwerper bij dit Rocketboys en wil zich graag laten omscholen

Tanja

Tanja een jonge vrouw van eind twintig was Burn-out geraakt door een vervelende situatie op het wek en zat thuis in een moeilijke situatie. Ze was behoorlijk onzeker over haar kansen op de arbeidsmarkt geworden en had weinig energie. Elke week kwam zij in het werkcafé, dronk zij een bakje koffie en had een gesprekje met 1 van onze vrijwilligers. Tot op een dag ze zei, dat er wel aan toe was om weer wat te gaan doen. We melden haar aan bij bedrijf waar ze een stageplek kreeg en zelfs een opleiding mocht gaan doen. Heel het werkcafe kreeg gebak bij dit geweldige nieuws. Elke dag gaat het beter met haar en af en toe komt ze nog eens langs om hierover te vertellen. 

Statushouders

“Hoi ik ben Nazzal” begroette hij ons terwijl hij ons allemaal een hand gaf, “ik ben hier heen gestuurd omdat jullie mij kunnen helpen aan een taalwerk-stage”. Nog niet in perfect Nederlands maar wat wil je ook als je nog maar net een jaar hier bent. “Ik wil, omdat ik zo gastvrij hier ben ontvangen geen uitkering maar iets terug doen in plaats van uitkering ontvangen. Ik ben goede ICT, er heb mijn diploma’s bij mij, meegebracht vanuit Libanon.” Het zag er indrukwekkend uit wat ontbrak was een c.v gelijk maar aan de slag gegaan en hem geholpen met een c.v maken ,foto gemaakt tekst samen geschreven Een aantal weken later toen er ook nog een open sollicitatiebrief was gemaakt hebben wij ons netwerk ingeschakeld om die zo begeerde taal werk stage plek te vinden.

Via stichting Anders kwamen we in contact met Wim Linge van Activeview uit Alblasserdam, en na een paar kennismakingsgesprekken is Nazzal onlangs begonnen aan zijn drie maanden werkstage. Via mail hebben we nog regelmatig contact met Nazzal en met zijn werkgever. Vrijdagmiddag was nog wel even wennen want de vrijdagmiddag borrel daar moet hij verplicht aan meedoen, van zijn geloof mag hij geen alcohol maar ook daar werd een mouw aangepast. Net als zijn collega’s die nog met de auto naar huis moeten geniet Nazzal van een heerlijk alcohol vrij biertje.

 

*sommige namen zijn wegens privacy redenen gefingeerd